Smedearbejde
Drejearbejde
Buk/klip
Svejsning i almindeligt stål, rustfrit og aluminium
Reperation og vedligeholdelse af landbrugsmaskiner  
Speciale i kartoffel-, løg- og gulerodssorteringsanlæg

Belægningsarbejde
Afgravning, udlægning af fast underlag, afretningslag og belægning
Terrasser, indkørsler og P-pladser
Ny/reetablering af græsplæner og lignende
Terrænregulering

Oprensning
Grøfter
Opstuvningsbassiner
Åer
Vandhuller

Halbyggeri
Opmåling og afsætning af haller
Terrænregulering, udgravning og støbning
Etablering af ridebaner – inde/ude

Sokkel og gulvstøbning
Sokler til sommerhuse, helårshuse, haller, lader, støttemure mm.
Gulvstøbning i badeværelser, lader, haller mm.
Renovering af gulve eksempelvis ved efterisolering, gulvvarme eller lignende

Nedrivning
Indvendigt
Udvendigt
Stålkonstruktioner
Beton